Over ons

Ontstaan

Het referentiepunt Rouw en Verlies is opgericht door een aantal rouwtherapeuten en rouwbegeleiders die werken vanuit een hedendaagse visie op rouw en rouwhulp.

Dagelijks ervaren wij dat onze rouwcultuur in maatschappij en hulpverlening rouw eerder compliceert dan faciliteert. Verouderde rouwtheorieën gebaseerd op het standaardmodel van de ‘rouwverwerking’ worden nog steeds gehanteerd en doorgegeven in het onderwijs en de basisopleidingen van hulpverleners in Vlaanderen. Rouw wordt ook nog te veel beperkt tot doodgerelateerd verlies en niet tot alle vormen van ‘levend verlies’ die we tegenkomen binnen elke vorm van zorg-en hulpverlening.

Vanuit deze ervaringen hebben we onze krachten gebundeld en een referentiepunt opgericht of een soort virtuele ontmoetingsplek voor hulpverleners uit Vlaanderen en Nederland, waar expertise wordt verzameld, kan worden opgevraagd en doorgegeven.

Meer info over onze visie vind je hier.

Ons team

Johan Maes
is psychotherapeut, rouwtherapeut in eigen praktijk, coördinator en docent postgraduaat verlies-en rouwconsulent (www.johanmaes.co)

Marleen Vertommen
is muzikant en rouw-en verliesconsulent, met eigen praktijk, en voorzitter van de vzw Met Lege Handen (www.rouwenverliesconsulent.wordpress.com)

Liese Vijfeijken
is psycholoog, psychotherapeute en rouwtherapeut in eigen praktijk; vrijwilligster Missing You vzw (www.ikengij.be)

Marloes Verhoeven
is freelance project manager in Amsterdam en initiator van het onderzoeksproject ‘Leven na de dood’ aan de Hoge school voor de Kunsten Utrecht. Het project onderzoekt de mogelijkheden een service te ontwikkelen die nabestaande ondersteunt.

Francky Debusschere

is vormingswerker en verlies-en rouwconsulent

Filip Zutterman
is pastor en referentieverantwoordelijke voor wonen en leven met mensen met dementie ineen WZC. Als zelfstandige specialiseert hij zich op uitvaarten op maat.

X